با سلام

اولین مطلب خودم رو با انتقاد شدید از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شروع می کنم

مسئولان صدا و سیما در مورد مردم ایران چه فکر می کنند آیا مردم را گوسفند یا معلولان ذهنی کر و کور می پندارند که اینگونه به دروغ پراکنی در صدا و سیما می پردازند.؟

در صدا و سیما با 4 نفری که مصاحبه گردید حتی بلد نبودند نام صدای آمریکا را بگویند!

چرا باید حرکت خودجوش مردم را به آمریکا یا انگیس نسبت داد؟ چرا باید مردمی را که با آرامی تمام به صحنه آمداند را آشوب گر بنامد؟فکر می کنید با گفتن این حرف ها در صدا و سیما چشم هایی که صحنه های حمله های وحشیانه ی لباس شخصی ها و گارد ویژه را دیده اند می توانید ببندید؟آیا با این حرف ها شعله ی دل داغ دیده ی خانواده ی ندا آقا سلطان ها را خاموش خواهید کرد ؟

آقایان چماق به دست باید بدانند که خورشید همیشه زیر ابر نمی ماند!

حرف واسه گفتن زیاده اما ...

از طرف خودم و دوستانم به خانواده های شهدای راه آرادی و جومهوریت تسلیت می گویم.

به امید ایرانی آزاد...